معرفت

نکته قابل توجه

کـد ملـی خـود را بدون خط فاصله و به صورت عـدد 10 رقمـی وارد نمایید.

رمـز عبـور ورود به درگـاه کاربـری در مرحله نخست ، برابر کـد ملـی می باشد که می بایست آن را تغییر دهید.

صرفا کارکنـان ، دبیـران و دانش آموزان دبستان معرفت می توانند وارد درگاه کاربـری شونـد.

چنانچه رمـز عبـور خود را فراموش کرده اید ، به معاون فناوری آموزشگاه سرکار خانم یوسفی مراجعه کنید.


کـد ملـی : *به صورت 10 رقمی
رمز عبـور : *به زبان انگلیسی
کد امنیتی : *

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

MarefatKsh.ir

Savenet.ir