منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه ششم ؛ کلاس 601

تمرینات ریاضی

حل تمرینات گل واژه صفحه 46و47
قسمت اول

Format : mp4

قسمت دوم

Format : mp4

قسمت سوم

Format : mp4

پایه ششم ؛ کلاس 601

شمـاره : 251       تاریخ ثبت : 1399/07/30

تمرینات گل واژه

ریاضی تمرینات گل واژه صفحه 42-43-44
قسمت اول

Format : mp4

قسمت دم

Format : mp4

قسمت سوم

Format : mp4

پایه ششم ؛ کلاس 601

شمـاره : 240       تاریخ ثبت : 1399/07/28

حل تمرینات گل واژه

حل تمرینات گل واژه صفحه 38و39

Format : mp4

صفحه 39و40

Format : mp4

پایه ششم ؛ کلاس 601

شمـاره : 221       تاریخ ثبت : 1399/07/23

حل تمرین ریاضی

حل تمرینات ریاضی
قسمت اول

Format : mp4

قسمت دوم

Format : mp4

قسمت سوم

Format : mp4

پایه ششم ؛ کلاس 601

شمـاره : 203       تاریخ ثبت : 1399/07/21

ریاضی گل واژه

حل تمرینات گل واژه صفحه 28و29
قسمت اول

Format : mp4

قسمت دوم

Format : mp4

پایه ششم ؛ کلاس 601

شمـاره : 189       تاریخ ثبت : 1399/07/19

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Bahanet.ir