منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه پنجم ؛ کلاس 501

ریاضی

تدریس صفحه 27 ریاضی

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 285       تاریخ ثبت : 1399/08/07

علوم

تدریس علوم درس 4 صفحه 26 تا 31

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 279       تاریخ ثبت : 1399/08/07

ریاضی

مروری بر فصل دوم

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 271       تاریخ ثبت : 1399/08/06

ریاضی

تدریس صفحه 26 ریاضی پنجم

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 267       تاریخ ثبت : 1399/08/05

ریاضی

تدریس صفحه 24و25 ریاضی پایه پنجم

Format : mp4

پایه پنجم ؛ کلاس 501

شمـاره : 226       تاریخ ثبت : 1399/07/27

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir