منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه سوم ؛ کلاس 301

ریاضی

تدریس صفحه 40 ریاضی سوم

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 326       تاریخ ثبت : 1399/08/18

ریاضی

تمرین صفحه 39 ریاضی

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 318       تاریخ ثبت : 1399/08/17

فارسی

فارسی درس 5 درس بلدرچین و برزگر

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 317       تاریخ ثبت : 1399/08/17

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی درس 7 صفحه 18 تا 20

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 316       تاریخ ثبت : 1399/08/17

علوم

تدریس فصل چهارم علوم(اندازه گیری مواد)
صفحه 32،33،34

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 312       تاریخ ثبت : 1399/08/14

«۱ ... 456 ... 18»

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir