منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه سوم ؛ کلاس 301

هدیه های آسمان

هدیه های آسمان درس 6 بانوی قهرمان
صفحه 30،31،32

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 363       تاریخ ثبت : 1399/08/25

ریاضی

تدریس فصل سوم ریاضی
صفحه 43-44
عدد های کسری

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 358       تاریخ ثبت : 1399/08/24

نگارش

صفحه 30،31 نگارش

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 357       تاریخ ثبت : 1399/08/24

فارسی

تدریس درس ششم فارسی
فداکاران
صفحه 50،51،52

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 356       تاریخ ثبت : 1399/08/24

مطالعات اجتماعی

تدریس درس 7 مطالعات اجتماعی صفحه 21 و 22

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 352       تاریخ ثبت : 1399/08/21

«۱ ... 234 ... 18»

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir