منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه سوم ؛ کلاس 301

فارسی 19مهر 301

تدریس درس سوم آسمان آبی ، طبیعت پاک

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 176       تاریخ ثبت : 1399/07/19

آزمون 16 مهر301

آزمون ریاضی پایه سوم

https://uupload.ir/files/p69d_img_9468.jpg
Format : jpg

صفحه دوم

https://uupload.ir/files/l8o2_img_9469.jpg
Format : jpg

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 174       تاریخ ثبت : 1399/07/17

مطالعات اجتماعی 16 مهر 301

مطالعات اجتماعی درس سوم صفحه 7تا 10

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 169       تاریخ ثبت : 1399/07/16

علوم 14 مهر 301

علوم فصل 3 مواد اطراف ما صفحه 19و20و21

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 143       تاریخ ثبت : 1399/07/14

نگارش 14 مهر 301

نگارش صفحه 14و15و16

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 142       تاریخ ثبت : 1399/07/14

«۱ ... 111213 ... 18»

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Dinon.ir