منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه سوم ؛ کلاس 301

مطالعات اجتماعی

تدریس درس 6 مطالعات اجتماعی صفحه 16و17

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 284       تاریخ ثبت : 1399/08/07

هدیه های آسمان

تدریس صفحه 21،22،23

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 275       تاریخ ثبت : 1399/08/06

فارسی

فعالیت صفحه 39،40،41

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 274       تاریخ ثبت : 1399/08/06

ریاضی

ریاضی کار در کلاس صفحه 35

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 273       تاریخ ثبت : 1399/08/06

ریاضی

تدریس صفحه 34 ریاضی

Format : mp4

پایه سوم ؛ کلاس 301

شمـاره : 264       تاریخ ثبت : 1399/08/05

12345 ... 12»

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Bahanet.ir