منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه دوم ؛ کلاس 201

ریاضی

تدریس فصل دوم صفحه 31و32 ریاضی

Format : mp4

ادامه صفحه 32

Format : mp4

پایه دوم ؛ کلاس 201

شمـاره : 283       تاریخ ثبت : 1399/08/07

فارسی

فعالیت های درس مدرسه خرگوش ها صفحه 26و27

Format : mp4

پایه دوم ؛ کلاس 201

شمـاره : 282       تاریخ ثبت : 1399/08/07

فارسی

تدریس درس مدرسه خرگوش ها

Format : mp4

پایه دوم ؛ کلاس 201

شمـاره : 272       تاریخ ثبت : 1399/08/06

نگارش

نگارش قسمت دوم درس خرس کوچولو صفحه 28و29و30

Format : mp4

پایه دوم ؛ کلاس 201

شمـاره : 255       تاریخ ثبت : 1399/08/03

ریاضی

تدریس صفحه 29و30 ریاضی

Format : mp4

پایه دوم ؛ کلاس 201

شمـاره : 254       تاریخ ثبت : 1399/08/03

12345 ... 9»

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Bahanet.ir