منـوی کاربـری

معـرفی آموزشگـاه پرسنـل آموزشـی اخبـار و رویـداد

اخبـار و محتوای آموزشی

پایه اول ؛ کلاس 102

ریاضی

تدریس صفحه 54و55 ریاضی

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 102

شمـاره : 281       تاریخ ثبت : 1399/08/07

فارسی

ببین و بگو صفح 32و33

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 102

شمـاره : 280       تاریخ ثبت : 1399/08/07

ریاضی

تدریس صفحه 52و53 ریاضی

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 102

شمـاره : 277       تاریخ ثبت : 1399/08/06

فارسی

مروری بر درس باد و نگارش صفحه 35،36

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 102

شمـاره : 276       تاریخ ثبت : 1399/08/06

ریاضی

تدریس صفحه 49 تا 51 ریاضی

Format : mp4

پایه اول ؛ کلاس 102

شمـاره : 266       تاریخ ثبت : 1399/08/05

12345 ... 10»

وبسایت رسمی دبستان غیر دولتی معرفت کرمانشاه

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است ؛SiteMap.xml

Bahanet.ir